Thau Batxillerats
T. 93 200 11 33 / batxillerats@fundaciocic.org

Artístic

Artístic

Aquesta modalitat de batxillerat proposa una mirada multidisciplinària al voltant de les Arts visuals. Partint d’una revisió històrica i una perspectiva teòrica es planteja l’aprenentatge de l’àmbit artístic des d’un punt de vista pràctic, centrat en les tècniques plàstiques, gràfiques i digitals.  

batxillerat artístic

Artístic

Centrada en l’estudi de l’art al llarg de la història, aquesta modalitat no només té una perspectiva teòrica, sinó que analitza i aplica les diverses tècniques gràfiques utilitzades des de l’antiguitat fins als nostres dies.

batxillerat artístic
batxillerat artístic

Artístic

Aquesta modalitat de batxillerat proposa una mirada multidisciplinària al voltant de les Arts visuals. Partint d’una revisió històrica i una perspectiva teòrica es planteja l’aprenentatge de l’àmbit artístic des d’un punt de vista pràctic, centrat en les tècniques plàstiques, gràfiques i digitals.  

 

Artístic

Ubicació:
Via Augusta, 205 08021 Barcelona
Horari:
de 8 a 14.30 h. A primer, una tarda a la setmana fan educació física

Presentació

A través d’aquest programa l’estudiant tindrà l’oportunitat de combinar el rigor acadèmic amb el desenvolupament de les capacitats individuals i socials. El seguiment del procés d’aprenentatge, el criteri del professorat que imparteix les assignatures i el suport del departament psicopedagògic ofereixen eines rigoroses per vehicular l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat. Aquest àmbit facilita desenvolupar la teva sensibilitat artística i la capacitat per desenvolupar propostes artístiques coherents. La modalitat artística resulta imprescindibles per afrontar estudis universitaris posteriors de Disseny, Belles Arts, Fotografia, Comunicació Audiovisuals, Publicitat, etc. 

 

Pla d'estudis

El dibuix artístic, el dibuix tècnic, el disseny, l’audiovisual, la fotografia i el volum són les matèries principals d’un pla d’estudis que es connecta amb moltes altres disciplines com poden ser el Disseny gràfic, el Disseny de producte, la Il·lustració, el Cinema o la Història de l’Art.  

 

matèries comuns artístic
Optatives artístic

Artístic

Ubicació:
Via Augusta, 205 08021 Barcelona
Horari:
de 8 a 14.30 h. A primer, una tarda a la setmana fan educació física

Presentació

A través del nostre programa tindràs l’oportunitat de combinar el rigor acadèmic amb el desenvolupament de les teves capacitats individuals i socials. L’orientació acadèmica i professional, el seguiment del procés d’aprenentatge i el suport del departament d’orientació psicopedagògica també t’ajudaran a superar els estudis i a preparar-te, amb solidesa, per continuar estudiant després. Et recomanem aquest programa sobretot si vols seguir estudis universitaris en Belles Arts o Disseny.

Pla d'estudis

Al llarg de les assignatures tindràs l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement de disciplines com el disseny, l’arquitectura i l’interiorisme, així com en les imatges, incloent-hi les artístiques, publicitàries i altres àmbits afins, com el disseny gràfic, industrial i d’interiors.

matèries comuns artístic
arts plàstiques
Optatives artístic
Ubicació:
Via Augusta, 205 08021 Barcelona
Horari:
de 8 a 14.30 h. A primer, una tarda a la setmana fan educació física

A través del nostre programa tindràs l’oportunitat de combinar el rigor acadèmic amb el desenvolupament de les teves capacitats individuals i socials. L’orientació acadèmica i professional, el seguiment del procés d’aprenentatge i el suport del departament d’orientació psicopedagògica també t’ajudaran a superar els estudis i a preparar-te, amb solidesa, per continuar estudiant després. Et recomanem aquest programa sobretot si vols seguir estudis universitaris en Belles Arts o Disseny.

Al llarg de les assignatures tindràs l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement de disciplines com el disseny, l’arquitectura i l’interiorisme, així com en les imatges, incloent-hi les artístiques, publicitàries i altres àmbits afins, com el disseny gràfic, industrial i d’interiors.

matèries comuns artístic
Optatives artístic

Galeria