Thau Batxillerats
T. 93 200 11 33 / batxillerats@fundaciocic.org

Modalitat Batxibac

Modalitat
Batxibac

Aquest itinerari formatiu et possibilitarà l’oportunitat d’obtenir la doble titulació del nostre batxillerat i el baccalauréat francès.

Modalitat Batxibac

Aquest itinerari formatiu et possibilitarà l’oportunitat d’obtenir la doble titulació del batxillerat català i el baccalauréat francès.

Modalitat Batxibac

Aquest itinerari formatiu et possibilitarà l’oportunitat d’obtenir la doble titulació del batxillerat català i el baccalauréat francès.

Presentació

El baccalauréat (o modalitat batxibac) aporta uns coneixements biculturals i bilingües que permeten accedir directament a dos sistemes educatius: l’espanyol i el francès. Això significa que es poden obtenir dues notes d’accés i tu tries on estudiar la carrera: aquí o a França. Per poder cursar aquesta modalitat s’ha d’acreditar un nivell B1. Per obtenir aquesta titulació, l’alumne ha de cursar les matèries pròpies de l’itinerari escollit i les pròpies del baccalauréat francès.

Pla d'estudis

Batxibac

*La llengua estrangera, com a matèria comuna, que cal triar per obtenir aquesta titulació addicional ha de ser el francès.

Presentació

El baccalauréat (o modalitat batxibac) aporta uns coneixements biculturals i bilingües que permeten accedir directament a dos sistemes educatius: l’espanyol i el francès. Això significa que es poden obtenir dues notes d’accés i tu tries on estudiar la carrera: aquí o a França. Per poder cursar aquesta modalitat s’ha d’acreditar un nivell B1. Per obtenir aquesta titulació, l’alumne ha de cursar les matèries pròpies de l’itinerari escollit i les pròpies del baccalauréat francès.

Pla d'estudis

Batxibac

*La llengua estrangera, com a matèria comuna, que cal triar per obtenir aquesta titulació addicional ha de ser el francès.

El baccalauréat (o modalitat batxibac) aporta uns coneixements biculturals i bilingües que permeten accedir directament a dos sistemes educatius: l’espanyol i el francès. Això significa que es poden obtenir dues notes d’accés i tu tries on estudiar la carrera: aquí o a França. Per poder cursar aquesta modalitat s’ha d’acreditar un nivell B1. Per obtenir aquesta titulació, l’alumne ha de cursar les matèries pròpies de l’itinerari escollit i les pròpies del baccalauréat francès.

*La llengua estrangera, com a matèria comuna, que cal triar per obtenir aquesta titulació addicional ha de ser el francès.

Batxibac