Thau Batxillerats
T. 93 200 11 33 / batxillerats@fundaciocic.org

Política de qualitat

En el marc de la Fundació CIC, l’escola proposa una formació integral de l’alumne de batxillerat que combina una sòlida formació de qualitat tant en l’àmbit humà com  acadèmic. Apliquem als nostres projectes i processos una política de qualitat per tal d’aconseguir la màxima satisfacció de les necessitats dels nostres alumnes i les seves famílies.

Aquesta política de qualitat és coneguda i compartida per tot el personal i és un reflex del nostre compromís constant amb una educació de qualitat d’acord amb l’Ideari de la ICCIC i El nostre estil d’educar.

La política de qualitat es basa en els següents principis:

Donar una gran importància a l’estil pedagògic, amb la reflexió i la formació continuada dels nostres professionals, i la incorporació de tecnologia i metodologies contrastades  per aconseguir les millors pràctiques educatives en un marc de renovació sostenible de la nostra activitat.

L’alumne és al centre del procés d’aprenentatge. Fomentem l’adquisició de coneixements de manera significativa amb el desenvolupament de les competències i habilitats en un entorn que fomenta l’autonomia i l’autoexigència.

Tota l’organització treballa per crear un clima laboral i acadèmic de confiança, afecte i entusiasme per permetre el desenvolupament de persones amb un alt nivell de responsabilitat, iniciativa, curiositat intel·lectual i sensibilitat social.

L’estructura administrativa i de serveis treballa de manera rigorosa, eficient i compromesa amb l’objectiu de facilitar els processos educatius de l’escola.

La Qualitat i l’Excel·lència s’aconsegueixen entre tots, i per això l’escola impulsa la motivació, la formació i el treball en equip de totes les persones que formen la comunitat educativa.

La metodologia ISO de gestió de la Qualitat esdevé una marc de referència per concretar els processos de treball i definir anualment objectius mesurables compartits, revisats i avaluats anualment.

Oriol Olivé
Director
Maig de 2023