Thau Batxillerats
T. 93 200 11 33 / batxillerats@fundaciocic.org

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Ens encanta que ens facin preguntes. La ràtio d’alumnes, els criteris d’avaluació, les llengües estrangeres, la comunicació amb les famílies… Aquí tens resposta a alguns dels dubtes més freqüents que ens plantegen pares i futurs alumnes. Però si tens altres preguntes, posa’t en contacte amb nosaltres o vine a visitar-nos.

Preguntes freqüents

Ens encanta que ens facin preguntes. La ràtio d’alumnes, els criteris d’avaluació, les llengües estrangeres, la comunicació amb les famílies… Aquí tens resposta a alguns dels dubtes més freqüents que ens plantegen pares i futurs alumnes. Però si tens altres preguntes, posa’t en contacte amb nosaltres o vine a visitar-nos.

A primer de batxillerat tenim 280 alumnes dividits en 9 itineraris. Les classes son de 28-30 alumnes.

Sí. L’alumnat de Thau BCN, Thau SC i Els Arcs tenen plaça garantida en el nostre centre.

Tanmateix, el 50% dels nou vinguts a l’escola procedeixen d’altres centres educatius.

Normalment sí. Intentem fer el cicle complet amb el mateix tutor.

Independentment de l’itinerari triat, l’alumne ha de cursar 3 hores de llengua estrangera i pot triar entre anglès o francès. Excepte si vol cursar batxibac, en aquest cas ha de cursar el francès.

Els grups son reduïts i es fan segons el nivell de cadascú per potenciar les habilitats comunicatives. La metodologia i el professorat emprat formen part de CIC idiomes. L’escola proposa i acompanya els alumnes a les convocatòries d’exàmens oficials per acreditar els nivells assolits.

Totes les matèries s’avaluen de forma continuada, acumulativa i competencial. En totes les matèries, el professor ha de valorar amb una nota el rendiment de l’alumne a cada avaluació a partir dels següents elements:

  • Proves, treballs, exercicis, presentacions… 45% de la nota.
  • Exàmens d’avaluació: 40%
  • Assistència i actitud: 15%

Al final de cada curs, l’alumne obtindrà una qualificació de cada matèria que es calcularà fent la mitjana ponderada entre les notes de les 3 avaluacions: 10% de la 1a + 20% de la 2a + 70% de la tercera.

No, amb la normativa actual les recuperacions es fan al mes de juny.

Recomanem una trobada al llarg del curs com a mínim, però se’n poden fer les que siguin necessàries pel bon seguiment de l’alumne. Les famílies disposen del correu electrònic dels tutors per comunicar-s’hi.

No fem intercanvis acadèmics, però sí que acollim estudiants del MIT, fem sortides a l’estranger (Stylos i Tuscia), l’intercanvi al Lishui (Xina) amb el Col·legi de Doctors i Llicenciats i restem oberts a noves propostes compatibles amb el dia a dia de l’escola.

No. Els mòbils s’han de deixar als armariets dels passadissos, no poden entrar a les aules.

Perquè estem molt satisfets amb la nostra proposta de batxillerat que és plenament compatible amb les dobles titulacions internacionals que oferim a l’escola (Baccalauréat i Batxillerat Dual). Els nostres alumnes poden accedir a fer estudis superiors a l’estranger sense cap problema amb la titulació obtinguda i estan plenament capacitats per fer-ho amb èxit.

Totes les aules estan equipades amb la tecnologia adient i ens agrada que l’alumnat prengui apunts a mà. Si la metodologia emprada implica l’ús d’un dispositiu digital, encantats de fer-lo servir. Tenim tres aules i la Mediateca equipats amb ordinadors amb el programari adient per treballar els continguts de les matèries de dibuix assistit.  

T

Per accedir a l’escola només cal tenir el títol de Graduat d’ESO i compartir el nostre projecte.  No fem cap prova d’admissió. 

L’alumnat de les escoles Thau i Els Arcs tenen plaça reservada fins al març de l’any d’ingrés. Al ser privats la matrícula és ferma un cop està feta i tanquem els 10 grups de primer a mesura que els omplim.