Thau Batxillerats
T. 93 200 11 33 / batxillerats@fundaciocic.org

Diploma dual

Diploma dual

El Diploma Dual t’ofereix la possibilitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxillerat del país d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en línia.

Diploma dual batxillerat

Diploma dual

El Diploma Dual t’ofereix la possibilitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxillerat del país d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en línia.

Diploma dual batxillerat
Diploma dual batxillerat

Diploma dual

El Diploma Dual t’ofereix la possibilitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxillerat del país d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en línia.

Presentació

El Diploma Dual t’ofereix la possibilitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxillerat del país d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en línia. Per poder cursar-lo a CIC Batxillerats, cal que l’alumne s’hagi iniciat en aquesta modalitat a tercer d’ESO, a la seva escola de secundària. En cap cas es pot començar a cursar a primer de batxillerat.

El Diploma Dual és un programa interdisciplinari que emfatitza la immersió educativa en anglès, la capacitació tecnològica i el desenvolupament personal de l’alumne. El programa curricular del Diploma DualB. inclou continguts interessants als quals no tindria accés normalment i que suposen un enriquiment personal i acadèmic. La possibilitat d’unir-se a clubs socials (de periodisme, d’arts, de fotografia, etc.) li permet relacionar-se amb altres estudiants que tenen les mateixes inquietuds. D’altra banda, cursar la doble titulació de batxillerat indica que l’alumne té habilitat i disciplina, així com la capacitat d’afrontar el repte de compaginar una doble titulació, qualitats que són molt valorades en el mercat laboral.

academica

Per accedir al Diploma Dual, s’ha de superar una prova d’accés, Admissions Test, en què es comprova que el nivell d’anglès dels alumnes sigui l’adequat per poder seguir el Diploma Dual sense dificultats. És aconsellable però, partir d’un B1.

El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en sessions en directe amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

El Diploma Dual exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumne i del nombre d’assignatures que cursa.

Per a més informació, contacta amb mcalafell@idiomes.icci.edu, coordinadora del programa de CIC Idiomes.

Presentació

El Diploma Dual t’ofereix la possibilitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxillerat del país d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en línia. Per poder cursar-lo a CIC Batxillerats, cal que l’alumne s’hagi iniciat en aquesta modalitat a tercer d’ESO, a la seva escola de secundària. En cap cas es pot començar a cursar a primer de batxillerat.

El Diploma Dual és un programa interdisciplinari que emfatitza la immersió educativa en anglès, la capacitació tecnològica i el desenvolupament personal de l’alumne. El programa curricular del Diploma DualB. inclou continguts interessants als quals no tindria accés normalment i que suposen un enriquiment personal i acadèmic. La possibilitat d’unir-se a clubs socials (de periodisme, d’arts, de fotografia, etc.) li permet relacionar-se amb altres estudiants que tenen les mateixes inquietuds. D’altra banda, cursar la doble titulació de batxillerat indica que l’alumne té habilitat i disciplina, així com la capacitat d’afrontar el repte de compaginar una doble titulació, qualitats que són molt valorades en el mercat laboral.

academica

Per accedir al Diploma Dual, s’ha de superar una prova d’accés, Admissions Test, en què es comprova que el nivell d’anglès dels alumnes sigui l’adequat per poder seguir el Diploma Dual sense dificultats. És aconsellable però, partir d’un B1.

El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en sessions en directe amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

El Diploma Dual exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumne i del nombre d’assignatures que cursa.

Per a més informació, contacta amb mcalafell@idiomes.icci.edu, coordinadora del programa de CIC Idiomes.

El Diploma Dual t’ofereix la possibilitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxillerat del país d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en línia. Per poder cursar-lo a CIC Batxillerats, cal que l’alumne s’hagi iniciat en aquesta modalitat a tercer d’ESO, a la seva escola de secundària. En cap cas es pot començar a cursar a primer de batxillerat.

El Diploma Dual és un programa interdisciplinari que emfatitza la immersió educativa en anglès, la capacitació tecnològica i el desenvolupament personal de l’alumne. El programa curricular del Diploma DualB. inclou continguts interessants als quals no tindria accés normalment i que suposen un enriquiment personal i acadèmic. La possibilitat d’unir-se a clubs socials (de periodisme, d’arts, de fotografia, etc.) li permet relacionar-se amb altres estudiants que tenen les mateixes inquietuds. D’altra banda, cursar la doble titulació de batxillerat indica que l’alumne té habilitat i disciplina, així com la capacitat d’afrontar el repte de compaginar una doble titulació, qualitats que són molt valorades en el mercat laboral.

academica

Per accedir al Diploma Dual, s’ha de superar una prova d’accés, Admissions Test, en què es comprova que el nivell d’anglès dels alumnes sigui l’adequat per poder seguir el Diploma Dual sense dificultats. És aconsellable però, partir d’un B1.

El programa es desenvolupa al 100% en anglès, però va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen en sessions en directe amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i destresa.

El Diploma Dual exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumne i del nombre d’assignatures que cursa.

Per a més informació, contacta amb mcalafell@idiomes.icci.edu, coordinadora del programa de CIC Idiomes.