Thau Batxillerats
T. 93 200 11 33 / batxillerats@fundaciocic.org

Equip

Equip

Equip

Equip

Director: Oriol Olivé

Cap d’estudis: Oliva Subirana
Coordinadora d’orientació: Maria Formiguera
Coordinadors de les TAC: Josep Palau
Secretària acadèmica: Marga Bou
Cap d’administració i serveis: Maricel Prat

Director: Oriol Olivé

Cap d’estudis: Oliva Subirana
Coordinadora d’orientació: Maria Formiguera
Coordinadors de les TAC: Josep Palau
Secretària acadèmica: Marga Bou
Cap d’administració i serveis: Maricel Prat

Coordinadors d’Àrea

D’arts: Maria Formiguera
Ciències i matemàtiques: Beth Bach
D’humanitats i ciències socials: Josep Carreras
Francès i batxibac: Florence Brun
D’anglès: Marina Casanovas
L’educació física a batxillerats: Pep Marguí

Responsable TIC: Rafa Nieto
Departament d’Orientació Psicopedagògica: Anna Escudé / Joan Barangé 
Responsable de la Mediateca: Eugènia Mañas
Informació i comunicació: Mireia Serrano / Laura Palacín
Facilitadors de projectes i metodologia: Eduard Clariana /Gessamí Deu / Noemí Espinàs / Blanca Viñas
Coordinadors de Stylos: Rafa Nieto / Eulàlia Lorés
Coordinació Tuscia: Maria Formiguera / Josep Palau
Coordinació batxillerat Dual: Mireia Calafell 

Equip de tutors

1r A – Rafa Nieto
1r B – Marina Casanovas
1r C – Òscar Sesplugues
1r D – Héctor Carreño
1r E – Albert Caturla

1r F – Maria Formiguera
1r G – Oliva Subirana
1r H – Mireia Aran 
1r I – Alicia Flores
1r J – Maria Guasch

2n A – Clàudia Torrents
2n B – Noemí Espinàs
2n C – Josep Carreras
2n D – Jaume Conill
2n E – Eduard Clariana

2n F – Alicia López
2n G – Josep Palau
2n H – Andreu Monclús

Responsable TIC: Rafa Nieto
Departament d’Orientació Psicopedagògica: Anna Escudé / Joan Barangé (dimecres i divendres)
Responsable de la mediateca: Eugènia Mañas
Informació i comunicació: Mireia Serrano / Laura Palacín
Facilitadors de projectes i metodologia: Eduard Clariana /Gemma Rodriguez / Noemí Espinàs / Blanca Viñas
Coordinadors de Stylos: Rafa Nieto / Eulàlia Lorés
Coordinació Tuscia: Maria Formiguera / Josep Palau
Coordinació Anem al Liceu: Guillem Cárceles 

D’arts: Maria Formiguera
Ciències i matemàtiques: Beth Bach
D’humanitats i ciències socials: Josep Carreras
Francès i batxibac: Florence Brun
D’anglès: Marina Casanovas
L’educació física a batxillerats: Pep Marguí

1r A – Rafa Nieto
1r B – Noemí Espinàs
1r C – Eduard Clariana
1r D – Josep Carreras
1r E – Jaume Conilz

1r F – Alícia López
1r G – Mireia Aran
1r H – Roger Ricart (Andreu Monclús)
1r I – Gemma Rodriguez (Beth Bach)
1r J – Héctor Carreño

2n A – Carmen Gavilán (Clàudia Torrent)
2n B – Eulàlia Lorés
2n C – Òscar Sesplugues
2n D – Oliva Subirana
2n E – Josep Palau

2n F – Maria Formiguera
2n G – Albert Caturla
2n H – Alicia Flores

Equip docent

Equip docent

Anglès
Marta Cabrera
Marina Casanovas
Mireia Franco
Juan Pablo Grinberg
Cristina Mariné
M. France Masson
Clodagh O’Leary
M. José Román
Blanca Latorre
Oliva Subirana

Arts
Maria Formiguera
Blanca Viñas
Clàudia Torrents
Rafa Nieto

Ciències experimentals
Beth Bach
Jordi Borràs
Jaume Conill
Alícia Flores
Alícia López
Andreu Monclús
Aura Blanch
Pol Cabrero
Gessamí Deu

Matemàtiques
Mireia Aran
Albert Caturla
Jaume Conill
Andreu Monclús
Aura Blanch

Educació física
Xavier Hernández 
Pep Marguí 
Marcos Martínez 
Josep Forns (Alba Sabaté)
Natàlia Parellada 

Marta Cabrera
Marina Casanovas
Mireia Franco
Juan Pablo Grinberg
Cristina Mariné
M. France Masson
Clodagh O’Leary
M. José Román
Pere Cortiella
Oliva Subirana

Maria Formiguera
Clàudia Torrents
Rafa Nieto
Blanca Viñas

Beth Bach
Jordi Borràs
Jaume Conill
Alícia Flores
Alícia López
Andreu Monclús
Roger Ricart
Pol Cabrero
Gemma Rodriguez
Jordi Albert
Roser Roca

Mireia Aran
Albert Caturla
Jaume Conill
Andreu Monclús

Xavier Hernández xhernandez
Pep Marguí pmargui
Marcos Martínez mmartinez
Josep Forns jforns
Natàlia Parellada nparellada

Marc Pepiol
Francesc Sauquet
Guillem Turró

Josep Carreras
Eduard Clariana
Oriol Olivé
Josep Palau
Òscar Sesplugues

Héctor Carreño
Noemí Espinàs
Diony de la Hoz
Maria Guasch
Enric Hernández
Eulàlia Lorés

Sabrina-Yael Aissani
Florence Brun
Sophie Legalloux

Gemma Abad
Marga Bou
Blanca Serra

Anna Jurado
Teresa Navarro
Marc Molina

Carla Ricart

Filosofia
Marc Pepiol
Francesc Sauquet
Guillem Turró

Ciències socials
Josep Carreras
Eduard Clariana
Oriol Olivé
Elisabet Montané
Josep Palau
Òscar Sesplugues

Llengua i literatura
Héctor Carreño
Noemí Espinàs
Diony de la Hoz
Maria Guasch
Enric Hernández
Eulàlia Lorés

Francès i batxibac
Sabrina-Yael Aissani
Florence Brun
Sophie Legalloux

Secretaria acadèmica de batxillerats
Gemma Abad
Marga Bou
Blanca Serra

Recepció i consergeria
Anna Jurado
Teresa Navarro
Marc Molina