Thau Batxillerats
T. 93 200 11 33 / batxillerats@fundaciocic.org

Batxillerat

Batxillerat

Batxillerat

Home

Batxillerat

CIC Batxillerat és l’escola de la Fundació CIC que ofereix als alumnes de l’Escola Thau una continuació natural del recorregut acadèmic cap a la universitat.
A l’escola CIC Batxillerat proposem una formació integral de l’alumne, que combina la qualitat acadèmica amb el desenvolupament de les capacitats individuals i socials, en un entorn d’autonomia i autoexigència. Creem un clima de confiança, afecte i entusiasme per permetre el desenvolupament de ciutadans amb un alt nivell de responsabilitat, iniciativa, curiositat intel·lectual i sensibilitat social.


Batxillerat Sant Cugat

www.iccic.edu/escola-de-batxillerats

Batxillerat

CIC Batxillerat és l’escola de la Fundació CIC que ofereix als alumnes de l’Escola Thau una continuació natural del recorregut acadèmic cap a la universitat.

A l’escola CIC Batxillerat proposem una formació integral de l’alumne, que combina la qualitat acadèmica amb el desenvolupament de les capacitats individuals i socials, en un entorn d’autonomia i autoexigència. Creem un clima de confiança, afecte i entusiasme per permetre el desenvolupament de ciutadans amb un alt nivell de responsabilitat, iniciativa, curiositat intel·lectual i sensibilitat social.


Batxillerat Sant Cugat

www.iccic.edu/escola-de-batxillerats

Batxillerat

CIC Batxillerat és l’escola de la Fundació CIC que ofereix als alumnes de l’Escola Thau una continuació natural del recorregut acadèmic cap a la universitat.

A l’escola CIC Batxillerat proposem una formació integral de l’alumne, que combina la qualitat acadèmica amb el desenvolupament de les capacitats individuals i socials, en un entorn d’autonomia i autoexigència. Creem un clima de confiança, afecte i entusiasme per permetre el desenvolupament de ciutadans amb un alt nivell de responsabilitat, iniciativa, curiositat intel·lectual i sensibilitat social.


Batxillerat Sant Cugat

www.iccic.edu/escola-de-batxillerats

Així aprenem

  • Acompanyem cada infant i jove en el seu progrés personal.
  • Proposem aprenentatges significatius i competencials.
  • Estimem el nostre país, les nostres tradicions, la nostra cultura i la nostra llengua.
  • Mantenim una relació directa i continuada amb les famílies.
  • Emprem diferents metodologies d’acord amb les necessitats de cada matèria/activitat.

Batxillerat
Batxillerat
Batxillerats Barcelona
Batxillerat
Batxillerat

Així aprenem

  • Acompanyem cada infant i jove en el seu progrés personal.
  • Proposem aprenentatges significatius i competencials.
  • Estimem el nostre país, les nostres tradicions, la nostra cultura i la nostra llengua.
  • Mantenim una relació directa i continuada amb les famílies.
  • Emprem diferents metodologies d’acord amb les necessitats de cada matèria/activitat.

Batxillerat
Batxillerat
Batxillerats Barcelona
Batxillerat
Batxillerat

Etapes


Etapes educatives


Educació Infantil


Educació Primària


Educació Secundària


Batxillerat


Cicles Formatius

Etapes


Etapes educatives


Educació Infantil


Educació Primària


Educació Secundària


Batxillerat


Cicles Formatius